ABB Yumușak yolvericiler

ABB Yumușak yolvericiler

08.07.2015

ABB yumușak yolvericiler ile motor gücü ve gereksinim duyulan fonksiyonellik ne olursa olsun her zaman iyi bir yolverme çözümü bulmak mümkündür. Ürün yelpazesi, uygun maliyetli kompakt PSR serisini, gelișmiș PST(B) serisini ve bu ürün ailesini tamamlayan yeni ve fonksiyonel PSE serisini içermektedir.

Kompakt PSR serisi

• 55kw, 105A’e kadar
kompakt çözüm
• 208-600V aralığında geniș
çalıșma gerilimi aralığı
• Direkt bağlantı
• Dahili by-pass
• Opsiyonel FBP haberleșme

YENİ ve fonksiyonel PSE serisi

• 200kw, 370A’e kadar fonksiyonel
çözüm
• 208-600V aralığında geniș çalıșma
gerilimi aralığı
Pompa uygulamaları için ideal
fonksiyonellik
• Tork kontrol
• Dahili by-pass
• Dahili koruma fonksiyonları
• Opsiyonel FBP haberleșme

Gelișmiș PST(B) serisi

• Direkt bağlantı ile 560kW, delta
bağlantı ile 1000kW’a kadar gelișmiș
çözüm
• 208-690V aralığında geniș çalıșma
gerilimi aralığı
• Tork kontrol
• Dahili by-pass (PSTB)
• Dahili koruma fonksiyonları
• Direkt ve delta bağlantı alternatifi
• Standart FBP haberleșme

PSR Serisi yumușak yolvericiler Kompakt seri

alt text

Genel özellikler

PSR serisi, ABB yumușak yolvericiler arasında en kompakt seri
olmakla birlikte kontaktörler, termik röleler ve motor koruma
șalterleri ile maksimum uyum sağlamaktadır. Yumușak yolverici,
motor koruma șalteri kombinasyonu yıldız-üçgen yolverme
çözümüne göre çok daha kompakt bir çözüm sunmaktadır.

Esnek montaj

3 ile 45 A arasındaki PSR serisi yumușak yolvericiler DIN
rayına hızlı ve kolay bir șekilde montajı yapılabilecek șekilde
tasarlanmıștır. Bunun dıșında tüm boyutlar vida ile montaja
uygundur.

Basit parametre ayarı

PSR serisinin tüm parametre ayarları ön yüzünde bulunan 3
adet potansiyometre ile kolayca yapılabilmektedir.

Enerji tasarrufu için dahili by-pass

Tüm boyutlarda standart olarak sunulan dahili by-pass sadece
enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz daha kısa sürede montaj ve
kurulum kolaylığı sunar. Ayrıca PSR serisi yumușak yolvericiler,
optimize edilmiș ısınma değerleri ile IP sınıfı yüksek panolar
içerisine yerleștirilebilir.

Pompa uygulamaları için ideal

PSR serisi, tork kontrol özelliğine sahip olmasa da su darbesi
ve basınç dalgalanmalarını azaltarak, direkt ve yıldız-üçgen
yolvermeye göre yüksek avantaj sağlayacak șekilde
tasarlanmıștır.

Motor koruma șalteri ile uyumlu sistem tasarımı

Tüm PSR serisi yumușak yolvericiler özel bağlantı kitleri
sayesinde ABB motor koruma șalterleri ile uyumlu çalıșacak
șekilde tasarlanmıștır. Bağlantı kolaylığı ve kompakt tasarım
imkanı sunan bu sistem tasarımı ile termik-manyetik
koruma sağlanırken bir yolverme sisteminden beklenen tüm
gereksinimler karșılanmıș olur.

Ürün özellikleri

• 208-600 V arası geniș nominal çalıșma gerilimi aralığı
• 24V DC veya 100-240 V AC nominal kontrol besleme gerilimi
• 3 – 105 A nominal çalıșma akımı aralığı
• Tüm boyutlar için enerji tasarrufu sağlayan standart dahili by-pass
• Basit parametre ayarları
• Tüm seri için RUN sinyal rölesi
• PSR25…PSR105 için TOR sinyal rölesi
• Profibus, Modbus, Devicenet ve CANopen protokolleri üzerinden
opsiyonel FBP haberleșme
• PSR3…PSR45 için DIN rayına montaj
• Tüm boyutlar için vidalı montaj
• ABB motor koruma șalterleri ile uyumlu bağlantı kitleri
• Mükemmel yolverme performansı için geliștirilmiș algoritma

PSE Serisi yumușak yolvericiler Fonksiyonel seri

alt text

Genel özellikler

PSE serisi, tork kontrol özelliğine sahip dünyanın ilk ve tek
kompakt yumușak yolvericisidir. Bu özellik su darbesinin ve
basınç dalgalanmalarının çok büyük bir sorun olduğu pompa
uygulamalarında PSE serisini ideal bir çözüm olarak ön plana
çıkarmaktadır. Bu seri pompa uygulamalarında maksimum verim
sağlayan çok önemli özellikler ile donatılmıștır.

Tork kontrol

Pompa uygulamaları için özellikle duruș esnasında ön plana
çıkan en önemli özellik tork kontrol özelliğidir. PSE serisi pompa
uygulamaları için optimize edildiğinden bu özelliği dahili olarak
bulundurması kaçınılmaz olmuștur.

Enerji tasarrufu için dahili by-pass

Yumușak yolverici uygulamalarında by-pass fonksiyonu güç
kayıplarını azaltırken ciddi oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır.
PSE serisinin tüm boyutlarında by-pass özelliği standart olarak
sunulmaktadır.

Korumalı elektronik kartlar

Tüm PSE serisi yumușak yolvericiler standart olarak, atık su
arıtma tesisleri gibi ortamlarda gaz ve asitlerin olușturduğu
korozif etkilere dayanıklı olacak șekilde özel tasarlanmıș,
korumalı elektronik kartlara sahiptir.

Motor koruma fonksiyonları

PSE serisi yumușak yolvericiler, motoru așırı ısınmalara karșı
koruyan dahili elektronik așırı yük korumasına sahiptir. Bunun
haricinde bașka bir așırı yük koruma cihazı gerekmediğinden
zaman ve yer kazancı sağlayan, verimli bir çözüm olarak ön
plana çıkmaktadır.

Analog çıkıș

Analog çıkıș terminalleri bir analog akım ölçere bağlanabilir ve
bu sayede ek bir akım trafosuna gerek kalmadan çalıșma
durumunda akım bilgisinin izlenmesine olanak tanır. Analog
çıkıș sinyali bir PLC’ye analog giriș olarak uygulanabilir.

Aydınlatmalı LCD ekran ve tuș takımı

PSE serisinde parametre ayarları dört yönlü tuș takımı ve
arkadan aydınlatmalı LCD ekran ile son derece kolaydır ve hızlı
yapılmaktadır. Çalıșma sırasında tuș takımını kullanarak akım ve
gerilim bilgileri arasında gezilebilir.

Harici tuș takımı

PSE serisi yumușak yolvericiler opsiyonel olarak sunulan, pano
kapağını açmadan dıșarıdan kolayca parametre ayarı yapmanıza
ve cihazın çalıșma durumunu izlemenize imkan tanıyan harici
tuș takımına sahiptir. Bu cihaz ile aynı zamanda farklı yumușak
yolvericiler arasında parametre kopyalama ișlemi de yapılabilir.

Ürün özellikleri

• 208 – 600 V AC arası geniș nominal çalıșma gerilimi aralığı
• 100–250 V, 50/60 Hz geniș nominal kontrol besleme gerilimi
• 18 – 370 A arası nominal çalıșma akımı aralığı
• Korozif ortamlara karșı dayanıklı korumalı elektronik kartlar
• Tüm boyutlar için enerji tasarrufu sağlayan standart dahili by-pass
• Lisan bilgisi gerektirmeyen aydınlatmalı LCD ekran ve dört yönlü tuș
takımı
• Opsiyonel harici tuș takımı, IP54
• Pompa uygulamaları için optimum çözüm sunan tork kontrol özelliği
• 1,5 – 7x Ie değerleri arasında ayarlayanabilen akım limiti
• 10A, 10, 20 ve 30 sınıfı motor așırı yük koruması
• Pompaların susuz çalıșmasını engellemeye yarayan düșük yük
koruması
• Bloke olmuș pompaları algılayan kilitli rotor koruması
• Darbeli yolverme
• Akım bilgisi için analog çıkıș, 4-20mA
• Profibus, Modbus, Devicenet ve CANopen protokolleri üzerinden
opsiyonel FBP haberleșme
• Mükemmel yolverme performansı için geliștirilmiș algoritma

PST(B) Serisi yumușak yolvericiler Gelișmiș seri

alt text

Genel özellikler

PST(B) yumușak yolverici serisi, ABB ürün portföyü içerisindeki en
gelișmiș yumușak yolverici serisi olup, akla gelebilecek hemen her
özelliğe ve koruma fonksiyonuna sahiptir. Bu nedenle PST(B) serisi tüm
uygulamalar için ideal çözümler sunmaktadır.

Tork kontrol

PST(B) serisi yumușak yolvericiler sahip olduğu tork kontrol fonksiyonu
sayesinde su darbesi ve bunun meydana getirdiği basınç dalgalanmaları
ile ilgili sorunları ortadan kaldırarak özellikle duruș esnasında ön plana
çıkarak mümkün olan optimum pompa kontrolunu sağlamaktadır.

Enerji tasarrufu için by-pass

Yumușak yolvericilerin motor nominal devrine ulaștıktan sonra by-pass
edilmesi ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlarken, gereksiz ısı olușumunu
engellemektedir. PST serisi yumușak yolvericiler harici by-pass
kontaktörünün bağlantısını kolaylaștıran ve by-pass esnasında tüm
korumaların etkin olmasını sağlayan ek terminallerle donatılmıștır.PSTB
serisi ise kablolamada kolaylık sağlayarak kompakt çözümlere imkan
tanıyan dahili AF by-pass kontaktörüne sahiptir.

Gelișmiș koruma fonksiyonları

PST(B) yumușak yolvericiler uygulama içerisinde motoru, sistemi ve
kendini koruyan birçok koruma fonksiyonu ile donatılmıștır. Daha fazla
esneklik sunmak için tüm korumalar ihtiyaçlarınıza göre özelleștirilebilir.

Analog çıkıș

Analog çıkıș terminalleri bir analog akım ölçere bağlanabilir ve bu sayede
ek bir akım trafosuna gerek kalmadan çalıșma durumunda akım
bilgisinin izlenmesine olanak tanır. Analog çıkıș sinyali bir PLC’ye analog
giriș olarak uygulanabilir.

Fieldbus haberleșme

ABB FieldBusPlug haberleșme kabloları kullanılarak mevcut tüm
protokollere maksimum uyum sağlanmaktadır. Bir PLC sistemi
üzerinden yumușak yolvericinin ayarlarını yapmak, durum bilgisini almak
ve kontrolu sağlamak mümkündür.

Ekran ve tuș takımı

PST(B) yumușak yolvericiler tüm bilgileri kendi dilinizde açıkça gösteren
tam metinli bir ekran ile donatılmıștır. Parametre ayarlarını daha kolay
yapabilmeniz için santrifüjlü pompa gibi bilinen birçok uygulamayı
kapsayan standart uygulama ayarları bulunmaktadır. Uygun uygulama
ayarı seçildiğinde duruș esnasında çok önemli bir kriter olan tork kontrol
dahil tüm ayarlar otomatik olarak yapılmıș olur.

Harici tuș takımı

PST(B) serisi opsiyonel olarak sunulan, pano kapağını açmadan
dıșarıdan kolayca parametre ayarı yapmanıza ve cihazın çalıșma
durumunu izlemenize imkan tanıyan harici tuș takımına sahiptir. Bu
cihaz ile aynı zamanda farklı yumușak yolvericiler arasında parametre
kopyalama ișlemi de yapılabilir.

Ürün özellikleri

• 208-690 V arası geniș nominal çalıșma gerilimi aralığı
• 100-250 V, 50/60Hz nominal kontrol besleme gerilimi
• 30-1050 A nominal çalıșma akımı aralığı ( üçgen bağlantı ile 1810
A’e kadar )
• Direkt ve üçgen bağlantı imkanı
• Korozif ortamlara karșı dayanıklı opsiyonel korumalı elektronik
kartlar
• Opsiyonel harici tuș takımı, IP66
• PSTB serisinde enerji tasarrufu ve kolay kurulum için dahili by-pass
kontaktörü
• PST serisinde harici by-pass için koruma durumunda tüm koruma
fonksiyonlarının sürekliliğini sağlayan ek terminal girișleri
• Pompa uygulamaları için optimum çözüm sunan tork kontrol özelliği
• 1,5 – 7x Ie değerleri arasında ayarlayanabilen akım limiti
• Profibus, Modbus, Devicenet ve CANopen protokolleri üzerinden
FBP haberleșme
• 10A, 10, 20 ve 30 sınıfı motor așırı yük koruması
• Pompaların susuz çalıșmasını engellemeye yarayan düșük yük
koruması
• Bloke olmuș pompaları algılayan kilitli rotor koruması
• Motorun așırı ısınmasını engelleyen PTC koruması
• Darbeli yolverme
• Programlanabilir sinyal röleleri
• Programlanabilir erken uyarı fonksiyonları
• Zaman içerikli olay kaydı
• Akım, gerilim, güç faktörü gibi bilgiler için analog çıkıș 0-10V, 0-20
mA, 4-20mA

Kaynak: ABB

Önceki makaleler
Kaçak Akım Koruma Şalterleri
Kaçak Akım Koruma Şalterleri

09.06.2015

Kaçak Akım Koruma Şalterleri ve Elektrik akımının ve geriliminin insanlar üzerinde etkileri
ArTu Elektrik dağıtım panoları
ArTu Elektrik dağıtım panoları

26.05.2015

ArTu Elektrik dağıtım panoları
Kompanzasyon Nedir?Kompanzayon hesabı nasıl yapılır?
Kompanzasyon Nedir?Kompanzayon hesabı nasıl yapılır?

09.05.2015

Kompanzasyon Nedir? Kompanzayon hesabı nasıl yapılır?