Siemens Şalt ve Enstalasyon Tekniği Fiyat Listesi (12 Kasım 2014)

Siemens Şalt ve Enstalasyon Tekniği Fiyat Listesi (12 Kasım 2014)

08.03.2015

Siemens Şalt ve Enstalasyon Tekniği Fiyat Listesi (12 Kasım 2014)
Görüntülemek için tıklayın

İçindekiler

>N< Otomatlar
6kA Otomatlar
10kA Otomatlar
DC Otomatlar
Otomatik Sigortalar için Yardımcı Donanımlar
Minized Sigortalar
Neozed Sigortalar
Silindirik Sigortalar (Kartuş Sigortalar)
Uzaktan Kumanda Darbe Akım fialteri
Anahtarlar
Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak Akım Koruma Röleleri)
Hata Akımı Koruma Anahtarları için Yardımcı Donanımlar
Hata Akımı Koruma Anahtarlı Otomatlar
Ark Hatası Algılama Rölesi
Alçak Gerilim Parafudrları
INSTA Kontaktörler
INSTA Kontaktörler için Yardımcı Kontaklar
Mini Kontaktör
Haftalık Digital şalt Saati
Günlük Mekanik şalt Saati
Topraklı Priz (Raya Montaja Uygun)
İşletme Saat Sayacı
SIMBOXT Sıva Altı ve Sıva Üstü Dağıtım Kutuları
NH B›çakl› Sigortalar için Yardımcı Donanımlar
NH – Bıçaklı Sigorta Buflonlorı ve Altlıkları
İlave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli NH Buflonlar
SITOR H›zl› Sigorta Buflonlar›
Diazed Sigortalar
SIRIUS Innovation 3RT2 Serisi Kontaktör ve aks.
SIRIUS Innovation 3RV2 Serisi Motor Koruma fialterleri
SIRIUS Innovation 3RV2 Aksesuarlar›
SIRIUS Innovation 3RU2 Termik Röleler
SIRIUS Innovation 3RB3 Serisi Elektronik Termik Röleler
Kontaktörler (3TF ve Sirius Serisi)
3TG 10 – Mini Kontaktör, 3TF2 Serisi Kontaktörler
3UA70 – Mini Termik Röleler
Yard›mc› Kontaktörler (3TH2, 3TH4, 3RH)
Yedek Bobinler
Yedek Ana Kontaklar ve Yard›mc› Kontak Tak›mlar›
Mekaniki Kilitleme Mekanizmas›
SIRIUS 3RT1 Kontaktörler ve Aksesuarlar›
3UA, 3UW Serisi Termik Röleler
Elektronik Afl›r› Ak›m Rölesi 3RB20, 3RB22, 3RB29
SIRIUS 3RU1 Serisi Termik Röleler
Kutulu Yolvericiler, Dönüfl Kombinasyonlar›
SIRIUS 3RV1 Motor Koruma fialterleri ve Aksesuarlar›
SIRIUS Bara Sistem Ürünleri
3RA6 SIRIUS Kompakt Motor Ç›k›fllar›
Simocode PRO
M200D – ET200S Motor Starterler
AS-Interface
Sikostart, Softstarter 3RW30, 3RW40, 3RW44
Solid State Röleler
SENTRON 3VA Kompakt Güç fialterleri
SENTRON 3VL Kompakt Güç fialterleri
Kaçak Ak›m Koruma Kombinasyonlar›
SENTRON 3VT Kompakt Güç fialterleri
SENTRON 3WL Aç›k Tip Otomatik fialterler
fiebeke – Jeneratör Otomatik Transfer Panosu
SENTRON ATC 5300 Otomatik fiebeke Jeneratör
Kumanda Cihaz›
SENTRON 3WT Aç›k Tip Güç fialterleri
SENTRON 3KD Yük Kesicileri
SENTRON 3KL5 Sigortal› Yük Kesicileri
SENTRON 3KA71 Yük Kesici
SENTRON 3NP1 NH – B›çakl› Sigortal› Yük Ay›r›c›
Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri
Alçak Gerilim Güç Kondansatör Aksesuarlar›
Harmonik Reaktörler
SIRIUS Kondansatör Kontaktörleri
Dinamik Kompanzasyon Ürünleri, Reaktif Güç Rölesi (Prophi)
SENTRON PAC3200, PAC4200 Ölçü Aleti
SENTRON Power Manager
SENTRON 3LD Ana fialter /Acil Stop fialteri
3LF0 Serisi Paket fialterler
Metal ve Plastik Gövdeli Etanj Kumanda Kutular›
3SB1 Serisi Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar›
3SB3 Serisi Metal Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar›
3SB3 Serisi Plastik Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar›
3SB2 Serisi 16 mm Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar›
Joystick Kontrol
SIRIUS 3TK28 Emniyet Röleleri
SIRIUS 3SK1 Emniyet Röleleri
SIRIUS 3RM1 Motor Yolvericiler
RFID ve Manyetik Emniyet fialterleri
Mekanik Emniyet fialterleri
Acil Durdurma Buton Setleri
Mentefle Emniyet fialterleri
Çift El ve Ayak Pedallar›
‹pli Emniyet fialterleri
3SE5 – Nihayet fialterleri
3SE5 – Aksesuarlar
Sinyal Kolonlar›
Interface Dönüfltürücüler
DC Besleme / Güç Kaynaklar›
Emniyet – ‹zolasyon Transformatörleri
SIRIUS 3R Elektronik Zaman Röleleri
3UG Serisi Kontrol Röleleri
PTC Termistör Koruma Rölesi
S›cakl›k Denetleme Röleleri
Siemens Endüstri Röleleri
Orta Gerilim Komponentler
Sinamics V20 H›z Kontrol Cihazlar›
Reyrolle Argus-C Aflırı Akım Koruma Röleleri
Siprotec 7SJ80 ve 7SJ62 Aflırı Akım Koruma Röleleri
Koruma Rölesi Yazılımları
Yardımcı Cihazlar
SICAM P50, P850, P855, Q100 ve T Enerji Analizörleri,
Kalite Kaydedici ve Transdüser

Kaynak: Siemens

Önceki makaleler
Entes Fiyat Listesi Ocak 2015
Entes Fiyat Listesi Ocak 2015

06.03.2015

Entes Fiyat Listesi Ocak 2015
Yavuz Pano Fiyat Listesi
Yavuz Pano Fiyat Listesi

18.02.2015

Yavuz Pano Fiyat Listesi
Kablo çeşitleri özellikleri ve kullanım alanları
Kablo çeşitleri özellikleri ve kullanım alanları

23.10.2014

Kablo çeşitleri kabloların kullanım alanları ve özellikleri